Gezondheid

Gezondheidsbeleid op school

Onze school levert heel wat inspanningen om een gezonde levensstijl bij de kinderen te stimuleren.

In het schooljaar 2016-2017 maakten we hiervan een prioriteit om het gezondheidsbeleid te inventariseren en tevens te zoeken naar mogelijke uitdagingen om dit nog te versterken.

We houden hierbij rekening met volgende aandachtspunten:

  • Onze hoofdopdracht blijft het verstrekken van onderwijs.

  • We stellen enkel realistische doelen.

  • We proberen niet te veranderen wat we niet kunnen veranderen.

Naast educatie zorgen we ook voor structurele maatregelen en maken we afspraken en regels. We voorzien ook zorg en begeleiding bij risicodoelgroepen.

  • We communiceren hierover regelmatig in onze nieuwsbrieven en op deze website.

  • Om ons gezondheidsbeleid verder uit te bouwen, betrekken we alle actoren bij het overleg: leerlingenraad, oudervereniging, schoolraad, personeel, CLB, gemeente, …

  • Wilt u als ouder ook thuis werk maken van een gezonde opvoeding?

Surf dan naar Gezond opvoeden