Zorg

Een brede basiszorg voor elk uniek kind

  • Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is de zorgcoördinator aanwezig op school.

Onze zorgcoördinator is Lies Decramer - zoco.stjolo@bewonderwijs.be

  • Elke eerste dinsdag van de maand staat onze brugfiguur aan de schoolpoort. De brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die je kan helpen met het aanvragen van onderwijscheques, thuisbegeleiding, opvangmogelijkheden, administratie sociale diensten,...

Onze brugfiguur is Claire Van Loo - brugfiguur@middelkerke.be

  • Het CLB is onze eerste partner in samenwerking en opvolging van de onderwijsloopbaan van uw kind. Elke school heeft een contactpersoon bij het CLB.

Onze contactpersoon is Anke Staelens - anke.staelens@vrijclbdehavens.be

  • We werken nauw samen met logopedisten, revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerken en externe diensten.

Wil je graag wat meer uitleg over onze zorgwerking?

Lees dan gerust ons zorgbeleid.