Oudervereniging

Onze oudervereniging 'Stjolo' heet u welkom!

Wie interesse heeft om zich in te zetten in het belang van elk van onze kinderen kan onze leden of de directeur aanspreken.

Activiteiten die we ondersteunen zijn onder andere:

  • openingsfeest

  • grootouderfeest

  • sinterklaasfeest

  • kerstmarkt

  • schoolfeest

  • afscheid zesde leerjaar

  • . . .

Indien interesse om mee te helpen organiseren of deel te nemen aan de vergadering stuur dan een mail naar ouderverenigingstjolo@gmail.com

De basisdoelstelling van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de oudervereniging een groot belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten van de school. De oudervereniging wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet betekent dit dat de oudervereniging de volgende kerntaken zal opnemen:

  • Alle ouders informeren over de activiteiten.

  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.

  • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

Samenstelling van de oudervereniging

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school mag aansluiten bij de oudervereniging. Er is geen maximum aantal leden. Er zijn geen verkiezingen om lid te worden.

Op uitnodiging van de oudervereniging nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de oudervereniging, in een raadgevende functie.

Als een lid geen kind meer heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan de doelstellingen van de oudervereniging houdt, eindigt het lidmaatschap.