Opvang

Opvang op school

De kinderen worden begeleid door mevr. Josée of door een leerkracht.

Hiervoor beschikt de school over een aangepaste ruimte, een overdekte speelzaal, een speelplaats en een aparte werkruimte voor studiewerk voor de leerlingen van het lager.

Hoofdingang van de school is via de Kleitendijkstraat. De gele poort is open vanaf 07.30 uur. De schoolpoort aan de Santhovenstraat gaat ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13 uur open.

Voorschoolse opvang:

Van 07.30 uur tot 08.25 uur via de hoofdingang, gele poort.

Naschoolse opvang:

Per week delen de ouders via de leerkracht mee op welke dag(en) van de week hun kind in de schoolopvang blijft.

Op maandag- , dinsdag- en donderdagavond is er opvang tot 17.15 uur. Op woensdag tot 12 uur en op vrijdag tot 16 uur.

De voor- en naschoolse opvang is betalend.


Buitenschoolse opvang (IBO Westende)

Voor wie vroeger of later opvang nodig heeft, werkt de school samen met de buitenschoolse opvang van de gemeente Middelkerke: ‘De Strandjutter’.

Waar?

Henri Jasparlaan 29, te Westende (059 31 95 57)

Wanneer?

Schooldagen vanaf 06.30 uur tot aanvang school en na school tot 19.30 uur.

Schoolvrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantie waarin er geen speelpleinwerking is van 06.30 uur tot 19.30 uur. Het IBO is gesloten op feestdagen en tussen kerst– en nieuwjaar.

Van en naar de opvang

De kinderen van Lombardsijde worden met het gemeentelijk busje van de opvang naar onze school gebracht en omgekeerd.


Indien u beroep wil doen op ‘De Strandjutter’ moet u daar uw kind éénmalig registreren. Administratie buitenschoolse opvang: 059 31 95 75