Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben inspraak.

Enkele keren per jaar zit de leerlingenraad met leerlingen uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar rond de tafel om na te denken over de schoolwerking.

De leerlingen brengen nuttige tips, opmerkingen en bedenkingen mee over het schoolleven, de speelplaats, … Sommige van hun vragen krijgen meteen een antwoord. Andere zaken worden eerst besproken met het lerarenkorps.

Op de volgende vergadering wordt dan een antwoord gegeven.

Regelmatig komen ook vragen vanuit de school waar we graag de mening van de leerlingenraad over kennen.