Visie

Elke unieke ‘ik’ laten we groeien in verbondenheid met onszelf, de anderen en de wereld rondom ons.

Samen met de kinderen gaan we op zoek naar ‘wie ze zijn’ om van daaruit talenten en groeikansen te stimuleren.

Vanuit een positieve ingesteldheid bespreken we hoe ze zelf keuzes willen, kunnen en durven maken.

We vertrouwen en geloven in de leer-kracht van elk kind, stimuleren hen om door te zetten en geven kansen om te praten over gevoelens.

We leren op een respectvolle manier omgaan met de gevoelens en gedachten van anderen. Zo kan ieder kind zich ontplooien in verbondenheid met elkaar.

We hanteren op onze school eenvoudige, maar duidelijke regels en afspraken.

We streven er naar om onze leerlingen voldoende veerkracht bij te brengen zodat ze bij het verlaten van onze school zelfstandig en zelfzeker met hun beide voeten in de wereld van vandaag en morgen staan.

Vanuit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ stellen we de totale ontplooiing van onze kinderen centraal

We bieden een positief en veilig leerklimaat aan in een krachtige leeromgeving om met goesting tot leren te komen.

In onze klasgroepen is er plaats en ruimte om te leren met en van elkaar.

Leren doen we door actieve werkvormen te hanteren die aanzetten tot communicatie. Op deze wijze halen onze leerlingen het beste in zichzelf en elkaar naar boven.

Om onze leerlingen voor te bereiden op de hedendaagse samenleving, streven we vaardigheden na die eigentijds, uitdagend en werkelijkheidsnabij zijn.

Een brede basiszorg voor elk uniek kind

We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling.

Vanuit een brede evaluatie zoeken we samen naar de best mogelijke zorgbegeleiding zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We spelen hier onder andere op in door te differentiëren in werkvormen en organisatie.

Wanneer nodig schakelen we externe hulp in.

We maken tijd om met de kinderen in gesprek te gaan. Op deze manier krijgen we zicht op de gevoelens, interesses en mogelijkheden van elk kind.

We zijn een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent. Dit geeft een gemoedelijke sfeer. We ervaren elkaars verschillen als rijkdom.

We maken samen onderwijs

We vinden persoonlijk contact met ouders belangrijk.

De inzet van ons team wordt versterkt door het engagement van alle ouders. We treden op een warme, open en communicatieve wijze in relatie met de kinderen en hun ouders.

Onze school ligt niet op een eilandje, maar middenin een bruisend dorp. De parochie, buurtbewoners, gemeente,… zijn hierbij onze partners.